Інформація для авторів

Бюро запрошує до співпраці авторів статей, оглядів, особистих блогів та авторських колонок за тематикою історії та сучасності спеціальних служб. Для вашої зручності, публікуємо перелік рекомендацій для підготовки матеріалів до публікації. З усіх питань співпраці пишіть нам на електронну скриньку (обов’язково вказуйте тему листа) або на наш бот у Телеґрам-каналі, або на нашу сторінку у Фейсбук.

 1. Текст публікації має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word.
 2. Публікація має бути підписаною всіма авторами (не більше чотирьох). Постійні автори можуть надіслати своє фото (за бажанням), для використання його, як частини підпису публікації (обличчя на фото повинно легко читатись та впізнаватись) і короткий коментар про себе: науковий ступінь, вчене звання, професія та сфера досліджень/роботи, назва установи, місто, країна, посилання на соціальні мережі чи інші контакти. Якщо публікація підписана декількома авторами — головний автор зазначається першим.
 3. Обов’язкове зазначення заголовку та підзаголовку. Назва публікації та її підзаголовок не повинні містити складних формул, математичних виразів чи позначень. Розмір підзаголовку від 106 і до 141 символів (з пробілами), або довільний, але з окремим додаванням його версії зазначеної вище довжини.
 4. В текстах не допускається перенесення слів та частин речень шляхом розриву рядка. Основний текст повинен бути українською мовою (можливе дублювання англійською та російською мовами).
 5. Супровідний ілюстративний матеріал (якщо такий необхідний) необхідно також надіслати окремо від документу, він має бути пронумерований та підписаний.
 6. Викладання матеріалу має бути чітким, логічним, структурованим розділами (які нумеруються арабськими числами), без відхилень і повторів, а також без дублювання в тексті даних таблиць, рисунків і підписів до них. Анотація/вступ та розділ «Висновки» не мають дублювати одне одного. Числові дані слід наводити в загальноприйнятих одиницях.
 7. При вказанні в тексті грошових сум в іноземній валюті або такій, що вже вийшла з обігу — обов’язкове зазначення в дужках еквіваленту/оціночної вартості в гривні на момент написання статті, наприклад, «₴100,50», «₴1.000.000».
 8. Об’єм статті має бути не менше 10000 знаків (з урахуванням пробілів та без урахування виносок, таблиць, підписів до рисунків, списку використаних джерел). Кількість рисунків обмежується з розрахунку: до 2 рисунків на 1000 слів із заокругленням в меншу сторону. Якщо об’єм статті перевищує 20000 (з урахуванням пробілів та без урахування виносок, таблиць, підписів до рисунків, списку використаних джерел) — стаття поділяється на дві або більше частин і публікується цими частинами.
 9. Об’єм авторської колонки — до 10000 знаків з урахуванням пробілів. На авторські колонки не поширюються пункт 6. Авторська колонка є особистою думкою, рефлексією, есеєм автора на тему.
 10. Ухвала про публікацію матеріалів (до 60000 знаків або 9000 слів) приймається редколегією після детального ознайомлення з роботою.
 11. Роботи студентів повинні бути набрані у сервісі «Google Документи» з наданим доступом з правом пропозиції внесення змін для bdisknu@gmail.com зі сповіщенням про надання доступу.
 12. До редакції обов’язково надається по e-mail (або на USB-флеш-накопичувачі чи CD/DVD) файл статті, набраний у текстовому редакторі Microsoft Word з назвою, що складається з прізвища першого автора (згідно правил транслітерації українського алфавіту латиницею, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України №55 від 27 січня 2010 р.), наприклад, Yurchenko.doc.
 13. Написи на рисунках, що є технічною ілюстрацією (пристроїв, механізмів, фізичних чи хімічних властивостей (особливо на півтонових) слід по можливості замінити літерними позначеннями (набраними на контрастному фоні), а криві позначити цифрами або різними типами ліній/маркерів, які мають бути роз’ясненими в підписах до рисунків або в тексті. На графіках усі лінії/маркери мають бути достатньої товщини/розміру для їх якісного відтворення у зменшеному в 2–3 рази вигляді (рекомендована початкова ширина рисунка — 12,7 см).
 14. Світлини мають бути чіткими та контрастними, а написи та позначення мають не закривати істотні деталі (для чого можна використовувати стрілки). Замість зазначення в підтекстовці збільшення при зніманні бажано проставити масштаб (на контрастному фоні) на одній з ідентичних світлин. На графіках підписи до осей, виконані мовою статті, мають містити позначення (або найменування) величин, що вздовж відкладаються і через кому їхні одиниці вимірювання.
 15. Формули (якщо такі необхідні) в текст необхідно вставляти за допомогою редактора формул MathType або Microsoft Equation. У тексті, таблицях і на рисунках вектори слід набирати жирним шрифтом без стрілок зверху, а змінні — курсивомдесяткові дроби в англомовних статтях відокремлюються від цілого числа крапкою, а не комою, як у кириличних (українській, російській) мовах. Задіяні з інших літературних джерел рисунки, табличні дані та формули чи рівняння повинні обов’язково містити відповідні посилання (у підписах до рисунків чи таблиць та перед формулами чи рівняннями у тексті) задля запобігання порушення авторських прав і редакційної етики чи (само)плагіату. Рисунки, таблиці, формули, а також підрядкові примітки (виноски) мають нумеруватися поспіль по всій статті.
 16. Подані авторами статті перевіряються на наявність плагіату (за допомогою безкоштовних онлайн-інструментів перевірки плагіату https://smallseotools.com/plagiarism-checker). Просимо врахувати, що матеріали з унікальністю нижче 80% не приймаються.
 17. Посилання на літературні джерела (якщо такі подаються) слід давати у вигляді порядкового номера, надрукованого в рядок у квадратних дужках. Список літератури складається почергово за першою згадкою джерела і подається в кінці.
 18. Коректура авторам надсилається шляхом надання через електронну пошту допуску до редагування матеріалу у «Google Документи» або у вигляді pdf-файлу. На перевірку коректури авторам відводяться 5 робочих днів. Після закінчення зазначеного терміну стаття автоматично готується до публікації. Виправлення слід відмітити та прокоментувати в самому pdf-файлі або у «Google Документи».
 19. Плата за публікацію не стягується. Публікація не передбачає фінансової винагороди автора.

Редакція вважає, що автори, надсилаючи їй рукопис статті, передають засновникам і редколегії право опублікувати цей рукопис українською мовою та (або) в перекладі на інші мови. Опубліковані статті зберігаються у відкритому доступі та ліцензовані на умовах Ліцензії.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.